Duehold

Duer er enkle fugler å holde. De krever liten plass og har et enkelt kosthold. Et par duer er trofaste mot hverandre og kan holde sammen i mange år.
Flere ganger utover våren og sommeren legger de to egg. Eggene ruges i 16-19 dager. Da kommer ungene ut av eggene. Ungene mates av foreldrene i ca. 4 uker før de klarer seg selv.

Duehus
Duer krever liten plass. Et par kan bo i et lite hus på 1 kubikkmeter. De vil gjerne ha en liten voliere (luftegård) som henger på huset. Man kan også innrede et rom i garasjen, i uthuset eller på låven. Mange lager også et større hus på bakken f.eks. 4×2 meter med voliere på ene langsiden.

Utstillinger
Det viktigste med utstillinger er ikke å vinne, men å delta og å treffe nye og gamle venner innenfor sporten.
På utstillingene blir duene bedømt etter internasjonale standarer som er satt opp for hver enkelt rase. Det konkurreres om å vinne både beste due innen rasen, gruppen eller på utstillingen

Valg av rase
Menneskene har hatt duer i mange hundre år, og etterhvert er det blitt avlet frem over 1000 forskjellige raser.
Rasene kan være veldig forskjellige i form, farge og størrelse. Valget av rase bør vurderes ut fra plasshensyn og tidshensyn.
Enkelte raser krever mer plass enn andre, og noen raser krever mye tid og omsorg. Andre raser kan være lettere og krever mindre av oppdretteren.

Stell
Duer spiser forskjellige sorter korn. Duefór formidles som regel gjennom foreningen. De liker også litt skjellsand. De trenger videre rent vann hver dag. Som oss mennesker liker de også vitaminer i vannet av og til.

Mer fritid – men også øket stress
Vi lever i en stressende verden hvor evnen til å slappe av på den rette måter er uvurderlig.
Vi har bruk for : Kontakt med levende dyr! Aktiv avslapping! Barnslig forventning og glede.
Raseduehobbyen er en av de eldste hobbyer som finnes med røtter i Østen. I dag er det i Norge et lite, men aktivt miljø som driver denne sporten. Det finnes utrolig mange forskjellige raser og varianter. Så det skulle ikke være vanskelig å finne en rase som skulle passe nettopp deg.

Norges Rasedueforbund
Norsk Rasedueforbund er et bindeledd mellom lokalforeningene i Norge. NRF er medlem av en europeisk forening for raseduer, rasehøns og kaniner. NRF formidler bl.a. felles fotring som er nødvendig hvis duene skal utstilles.

Duehold – Enkelt og greit
Dersom du er medlem i en lokalforening får du medlemsbladet til Norges Rasedueforbund som heter Duevennen. Det kommer i posten flere ganger i året. Der er det artikler om stell, fóring og presentasjon av forskjellige raser.

 Tekst fra brosjyren Raseduer – En levende hobby med tradisjoner utgitt av NRF.