Referater

JULEMØTE 6.12.22

Årets julemøte i Bergens Prakdue forening, ble avholdt 6 desember hjemme hos Kjell Bogøy.  Vi ble mottatt med ett stort smil og ett nydelig julepyntet hus av Kjell og kona. Elleve av medlemmene hadde anledning til å komme, og dikk servert et overdådig bufe, med allslags godt pålegg og tilbehør. Så nydelige kake og is til kaffen.
Praten gikk livlig rundt bordet og referat fra utstillingen i Etne ble gjennomgått. Med medlemmenes resultater og premie utdeling. Formann Arne gikk igjennom forslag som foreningen har sendt til representant møte 2023. Videre ble det bestemt at BPDF sponser påmeldingen til LU2023 for medlemmene.
Og noen andre små saker. En veldig hyggelig førjuls stund ble avsluttet med jule klemmer og ønsker om en fin jul. Som vi også vill sende til de som ikke hadde anledning og komme. Ha en fin og fredfull jul, alle due venner.

Johny

Garasjemøte 28.09.22


Tradisjonen tro så var det satt opp bur som i garasjen hos Arne. Burene var
plassert rundt veggene, og midt på gulvet var bord og stoler prassert slik at alle
hadde god sikt til duene. Servering bestod av kaker/vår-ruller og
kaffe/mineralvann.
7 medlemmer deltok og i tillegg var Jan Oksnes blitt invitert med som
duedommer til vurdering av duene. Totalt ble det fremvist 35 duer fordelt på 7
raser. Det var mange gode duer så det tyder på at årets avl har vært god
(ihverfall for noen).
Hovedfokuset i møtet var å se på duer og Jan Oksnes med stødig hånd ledet oss
gjennom de ulike duene der han fremhevet for-/bakdeler med duen og hva han
ønsket mer av. Dette var utrolig lærerikt både for oppdretteren og andre som
ikke har den aktuelle rasen. Duen som var best likt og ble kåret til kveldens
beste var en tigret Limerick Tumler fra Roger Birkeland. Premien var en eske
med pick-stein som var sponset at Midtun Zoo. Vi takker for denne gaven og
støtten.
Saker diskutert i møte:
Reisestøtte til Høstutstilling
Styret har tidligere besluttet å støtte overnatting med inntil 2.000,- kr og
dette er et initiativ som er blitt godt mottatt. Imidlertid så var det liten
interesse for å arrangere fellestransport av duer, så det ble besluttet at de
medlemmene som ønsker å transportere duer får dekket 500,- kr i tillegg
til overnattingsstøtten.
Vaksinering.
Årets vaksinering pågår og Johnny har god kontroll på dette. Og når det
gjelder vaksinering så oppfordres alle til å vaksinere duene sine, ref det
utbruddet som har vårt på Østlandet tidligere i høst. Det vil ta seg dårlig
ut dersom vi får et utbrudd av Paramyxio i foreningen vår.

Jubilant i foreningen
Ronald fyller 60 år den 5.10 og vi foreningen gratulerer han så mye med
jubileet. Hans gode humør, engasjement og kunnskap om duer betyr
veldig mye for miljøet i foreningen.
Duepraten rundt bordet gikk lett, og tiden gikk så altfor fort. Og alle var enige
om at det å ha et slikt møte som dette var en viktig tradisjon som må
videreføres.
Referent Arne

Medlemsmote 16.8-22

hos leder Arne Melheim.

I et sommerlig drittvær fant 9 medlemmer turen til Arne i Mathopen. Noen av Arne’s utvalgte duer deltok også, så vurdering og prat rundt disse hører jo med, se vedlagte bilder.

I en rolig tid, uten utstillinger grunnet fugleinfluensa, var det en hyggelig agenda som handlet om hvilke aktiviteter BPDF skal vurdere fremover. Det ble diskutert om den foreslåtte oppdretter tur til Danmark skulle utgå grunnet få deltakere. Kanskje mer Ønskelig med en fellestur til Nasjonalen i Danmark, noe som flere syntes passet bedre.

Styret vurderer dette videre. Kanskje blir det også garasjemøte hos Arne med masse duer dersom det blir tid, og at dette ikke kolliderer med annet. Mulighet for en utstilling i Etne ble nevnt, og avklaring herom kommer om ikke lenge. Det ble også fremsatt ønske om å gjenta en klubbutstilling på Christinegaard med sosialt samvær og bevertning, og hvor vi igjen kårer en klubb mester. Dette var jo gøy og vellykket forrige år, hvor Thor Opdahl ble klubb mester.

Som nevnt er det viktig med aktivitet i en meget rolig tid, slik at vår sosiale hobby fortsetter med engasjement og masse glede. Noen nye medlemmer har vi også fått, og ny medlemsliste skal ajourføres. Vi var også litt innom tippemidler, da vi mister noen støttespillere, fra 39 til 34. Kan vi verve noen og snu trenden?

Etter lengre fravær grunnet helse, var det for referenten veldig kjekt og hyggelig, og igjen få være med på et hyggelig og koselig møte med bare gode venner og god servering. Takker og bukker!

Mvh

Per

Sommermøte i BPDF.

Tirsdag den 14 juni 2022 avholdt vi siste møte før sommerferien. Møte ble holdt hjemme hos Bente og Alf. Tradisjonen tro sto Alf på tunet med sitt gode humør og ønsket hver enkelt velkommen. Normalt får vi alltid en titt i duehuset da han har mye fint og ikke minst et trivelig slag, samt at det denne sesongen ser virkelig bra ut for han. Grunnet mye sykdom i vårt og ikke minst brevduemiljøet ville han ikke tillate adgang denne gangen. Dette hadde vi full respekt for.

Det var ikke så mange duer ute i volieren så vi fikk ikke så mye glede av det. derfor heller ingen bilder.

Sommermøte har gjennom flere år vært en tradisjon hos Bente og Alf med noen få unntak. Dersom været har tillatt det pleier vi å sitte ute i sommerstuen. Denne gangen fikk vi ikke det til da været på formiddagen ikke var av det beste, men utover ettermiddagen steg temperaturen og været ble lettere, men bordet var ferdig dekket inne for 12 personer så da ble vi inne.

Det ble som vanlig en virkelig koselig kveld med mye god mat og drikke. Vi startet med reker og tilbehør, samt laks og eggerøre. Til drikke var det mineralvann samt alkoholfritt øl.

Praten gikk livlig om løst og fast, både duer og annet interessant. Det var virkelig god stemning.

Etter måltidet ble vi servert kaffe og kaker. Praten fortsatte som før uten noe fast på agendaen da det heller ikke var noe nytt fra Forbundet.

Diskusjonen rundt en ønsket slagvandring ble igjen diskutert og det ser ut for at det er flere som ønsker seg noe slikt. Johny hadde tatt en del kontakt i Danmark og der er vi velkommen.

Deretter takket vi Bente og Alf for en riktig fin og hyggelig kveld samt ønsket vi hverandre en riktig god sommer og med håp om at kommende utstillinger vil finne sted. Fugle influensaen ligger på lur så vi går spennende tider i møte.

Steinar

Ja så kom turen til Thor Opdahl for å avholde medlemsmøte i BPDF, og 11 medlemmer hadde tatt turen inkl. verten, lenge siden så mange fremmøtte.

Det er alltid hyggelig å komme til Thor og spesielt på denne tiden da alt hans arbeid i hage begynner å vise seg fra en flott side. Det spirer og gror alle plasser med fantastiske planter. Noen er allerede begynt å vise blomster. Hvert et hjørne og åpen mark er beplantet. Han hadde laget et steinbed med steinene på «høykant» og en masse små stauder hvor noen var begynt å blomstre. Hadde han 8 forskjellige tre av typen magnolia som gir en aldeles nydelig blomst, ja nesten orkide aktig. Bildene viser jo litt av hvordan det ser ut i hagen. Han må jo legge ned et fantastisk arbeid og ikke bare det, rundt huset sto det flere kasser med avleggere som skulle plantes eller selges, ja hva vet vi. Undertegnede får vondt i ryggen bare ved å tenke på hva han holder på med. Vel det er nok slik at denne hobbyen for Thor er vel så interessant som duene.

Vi var alle innom duehusene og her var det mye fint og ikke minst god kvalitet på. Her var det Amsterdamere (Hollandsk Ballong) i diverse farger samt Voorburgere pluss noe annet rask. Duene hadde det riktig så bra.

Alle koste seg ute en stund før vi gikk inn til møte. Her ble vi møtt til ferdig dekket bord hvor det ble servert ferdig påsmurte rundstykker som smakte aldeles nydelig. Kaffe og mineralvann til de som måtte ønske det. Praten gikk om løst og fast når vi koste oss med måltidet.

Så over til den offisielle delen. Her var det lite å berette av nyheter i alle fall fra Forbundet. Det ble en liten diskusjon rundt Landsutstillingen om hvorfor den er flyttet fra januar/februar 2023 til oktober 20022. Det viste seg at (dersom jeg husker rett) det var kommet et forslag fra Stavanger og Jæren (som er vedtatt) om endring grunnet fugleinfluensaen som ofte slår til på denne tiden. Endringen medfører jo at duene ikke er ferdig felt og det blir heller ikke lett å bedømme de. Det blir selvsagt slik at dommerne da må være mer oppmerksom og ta hensyn til det. Det er jo selvsagt en ekstra belastning for dommerne. Muligens får man ikke en helt rettferdig bedømming. Det er jo litt forskjellig hvordan den enkelte rase forholder seg til fellingen. Dette medfører også at ungduestatus forlenges med et år. Denne endringen av utstillingen falt ikke helt i god jord blant noen av våre medlemmer, men vedtaket er gjort for denne gang og så får vi ta det hele opp til ny vurdering ved neste korsveg. Det ble også foretatt håndsoppretting over hvem som ønsket å delta på Landsutstillingen og det var overraskende positivt.

Ikke alle hadde fått innkalling til møte, påståes det, så dette skal gjennomgåes for å se hvor det har sviktet.

Det er ønske om at det arbeidet som utføres i BPDF av lokale utstillinger, foto etc. som er til nytte og interesse for andre bør gjenspeiles på NRF sin hjemmeside for å vise at vi er en aktiv forening. Selv om vi har sendt en del informasjon til Forbundet har vi ikke sett noe på deres hjemmeside. Man er jo oppfordret til å levere stoff til NRF. Nå er det nå slik at NRF`s side er betydelig oppdatert og den fikk veldig skryt fra oss i BPDF og muligens ligger noe av årsaken der, det tar jo masse tid å gjøre dette arbeidet. Det er å håpe at vi ser noe av det senere.

Det viste seg at det har vært en missforståelse eller komminikasjonsproblem innad i foreningen ifb. med valg av nytt styre i BPDF og det medførte en del «støy». Så er det å håpe at dette blir på et tilbakelagt stadie og at vi kan se fremover og lære av det.

La oss prøve å beholde det fantastiske vennskapet vi har i denne foreningen.

Så tok vi nok en gang runden rundt bordet for å høre hvordan det går eller har gått med avlen så langt. Skal si at her var det store forskjeller, noen avlet godt andre slet med ubefruktede egg samt uro i slaget. Kulden så langt i året har jo også en god del av skylden for dette. Håper på litt mer varme etter hvert slik at de fleste får et noenlunde resultat.

Sist møte hos Roger luftet vi lysten på en slagvandring til Danmark men her var ikke noe nytt og vi besluttet igjen å prøve å legge frem et forslag som medlemmene kunne ta et standpunkt til.

Dett må jo være et fantastisk tilbud for de som har lyst og anledning. Det er jo mange spennende oppdrettere i Danmark, og noen plasser ligger de så tett at man kan få med seg ganske så meget.

Neste møte som blir et sommermøte, enda ikke helt avklart når og hvor komme til innkalling senere.

Fortsatt god sommer og avl mine gode venner. Steinar

Tirsdag 29 mars 2022 avholdt Bergens Praktdueforening et medlemsmøte hos Roger Birkeland.

Møte var utsatt da Roger hadde fått Corona til den opprinnelige dagen for møte.Det ble en riktig så hyggelig kveld med 8 medlemmer totalt.Vi startet med å gå gjennom dueslagene. Det var duer i alle fall 2 plasser. I hovedslaget var der for det meste Limmerrick samt 4 par gammel orientaler og Indianer av typen Spansk Jordbærøyne. I en annen del av bygget hadde han også noen Latterduer. (Streptopelia risoria).Som sedvanlig ble vi tatt godt i mot og for de som var interessert i fiskedammer gikk turen der også. På tunet gikk der også to flotte hester, muligens ponnier begge to.Det var fint vær men ikke noe sommertemperatur akkurat.Inne var det utrolig deilig temperatur og full vedfyring i ovnen.Det er tydlig at Roger med familie er glad i dyr, for inne ble vi mottatt av hund og flotte rasekatter. Avslappende og fin stemning og formannen, herr Arne Melheim tok styringen og startet med spørsmål om noen ville skrive noen ord til Forbundet om at Bergens Praktdueforening som landets eldste fyller 95 år i år. Dette var kun en enkel forespørsel men noen mente at vi burde vente med dette til vi fyller 100 i 2027. Dette får vi ha i tankene.Fra forbundet ble det meldt om en budsjettfeil som medførte kr.50,- for lite i bidrag pr. medlem fra foreningene. Dette hadde noe med bidrag til Landsutstillingen å gjøre.For BPDF sin del gjøres ikke noe med dette nå.Så hadde formannen laget Gullkort/medlemsbevis for å kunne handle med rabatt hos Midtun Zoo. En liten artig gimmick.Deretter gikk diskusjonen om løst og fast og også om hvordan det sto til med avlen hos hver enkelt. Her var det litt forskjellig, mest tydelig var det at så langt hadde det vært for kalt slik at ungene dauet eller ikke kom ut av egget. Noen hadde selvsagt fått litt avkom.Så fikk vi servert Mineralvann, kaffe og herlige påsmurte rundstykker, så her hadde Roger gjort en flott jobb. Deretter fikk vi en herlig gulrotkake hvor Johny ba pent om å få flere ganger.Så kom det et forslag om slagvandring til Danmark med Danske båten og noen biler med, avhengig av antallet som ønsker å delta.Forslaget ble godt mottatt og det ble bestemt at noen skulle se nærmere på når og hvem man kunne evnt. besøke.Ellers gikk samtalene om litt av hvert og det ble et så riktig hyggelig møte.Det er for undertegnedes del herlig å delta fysisk og ikke dette data greine, men man takler det så forskjellig og er det ikke andre måter så er vel det bedre enn ikke noe, for det å ha kontakten med hverandre er viktig og ikke minst kjekt.Takk for oss Roger du hadde lagt det virkelig fint til rette, muligens hadde du hatt litt hjelp, hva vet vi. Bildene som følger med fra kvelden ble tatt av mobil og er ikke av beste sort. Peren manglet men håper likevel at noen kan vises.
Steinar 

 

Protokoll fra årsmøte i Bergens Praktdueforening 29.01.2022

Til stede:

 • Bjørn Olsen
 • Roger Birkeland
 • Ronald Drotningsvik
 • Kjell Bognøy
 • Arne Melheim
 • Johny Larsen
 • Thor Opdahl
 • Paul Scholz
 • Jens Dahl

Saksliste:

 1. Valg av referent, ordstyrer og representanter til signering av protokoll:

Referent:                          Arne Melheim

Ordstyrer:                        Arne Melheim

Signering av protokoll:    Ronald Drotningsvik og Johnny Larsen

 • Innkalling godkjent
 • Årsmelding 2021 godkjent
 • Regnskap 20210 godkjent, budsjettforslag for 2021 (se punkt 6)
 • Ingen innkomne saker
 • Budsjettforslag 2021

Følgende poster ble endret i budsjettforslag: Utstillingstransport LU korrigert til 3.500, Klubbutstilling redusert til 12.000

NB! NRF medlemsbidrag er i ettertid økt med 1.233,- pga revidert NRF-budsjett, en ønsker ikke å øke kontigent pga av dette, men det totale  budsjetterte underskudd for -22 er dermed på kr 15.417,-

Revidert budsjett sendes ut sammen med protokoll

 • Fastsettelse av kontingent og ringpriser for 2021

Kontigent og ringpriser for 2021:

Kontigent:       kr 200,-

Pris pr ring:     kr 6,-

 • Valg:

Formann:                Arne Melheim                        (ikke på valg)

Kasserer:                 Rolf Henning Hegland            (ikke på valg)

Styremedl:              Johny Larsen                          (2 år)

Styremedl:              Roger Birkeland                     (2 år)

Valgkomite:             Ronald Drotningsvik              (ikke på valg)

Valgkomite:             Kjell Bognøy                           (2 år)

Revisor:                   Kjell Bognøy                           (ikke på valg)

Sekretæroppgaver vil bli fordelt mellom styremedlemmer, dvs møteinnkallinger og møtereferater.

Ronald Drotningsvik                                                   Johny Larsen

REFERAT KLUBBUTSTILLING


95 duer fordelt på 9 oppdrettere, de må bemerkes at vi hadde i tillegg 3 duer i «gjesteklasse». Så
totalt ble det stillt ut 98 duer.

RaseAntall
BergensTomler17
Norsk Tomler5
Limerick Tomler6
Amsterdamer15
Vorburger2
Brunner2
Kineser2
Gml Hollandsk Mefikk3
Gml Orientalsk Mefikk8
Italiensk Mefikk11
Engelsk Modena10
Tysk Modeneser17
Totalt98
Det var jevnt over god kvalitet på duene, tabell under viser fordeling duer/poengsum
Antall duerPoengsum
897
1896
2395
3094
1193
792
191


Opprigging og innsetting av duene på ble gjort fredags kveld, samtlige som hadde duer deltok og da var det gjort i en fei. Det synte seg fort at det var et riktig valg å låne burmateriell, uten dette ville en fått problemer med plass med burplasseringen. Konklusjonen er at med tilgjengelig burmateriell og lokalet passet dette ypperlig til en utstilling på ca 100 duer.
Bedømming av duene på lørdag ble gjennomført der dommere, Jan, Johny og Ronald brukte et par timer på å gjennomgå duene i fellesskap. Selve bedømmingen foregikk på Amerikansk bedømming, dvs en kåret en vinner innen hver rase, en skilte da ikke mellom fargevarianter eller alder på duene. En brukte ikke burkort, kun de 3 beste duene i hver rase fikk en poengsum, men det ble gitt en vurdering av hva de ville gitt som poeng.
Å kunne gjennomgå hver due ble oppfattet som veldig nyttig for den enkelte oppdretter, og også nyttig for den som ikke er oppdretter for den aktuelle rasen.
Etter bedømming var ferdig ble utstillings beste due kåret og en «Klubbmester» utropt. Vinner ble Thor Opedal med en Engelsktegnet Rødbåndet Amsterdamer som ble vurdert til 97p
Utstillingen ble avrundet med en god middag i flotte lokaler på Christinegaard. Kvelden ble avsluttet med mer dueprat og nedrigging av bur.

Referat fra septembermøte hos Jens

Oppstartsmøte etter ferien ble avholdt hos Jens 7.9. Dårlig vær gjorde vel sitt til at frammøte ikke var det aller beste. Det ble allikevel en god samlingsstund hvor praten gikk lett blant medlemmene våre. 

Mange gode duer ble gjennomgått.  Best har avlen vært med Ballongene.  Ellers var der jo også noen lovende unger både blant Kinesere og Modena.

Det ble gjort avtaler om vaksinering, og som vanlig fikser Johnny dette. Vi er heldige som kan benytte oss av hans ekspertise.  Videre fikk vi litt mere opplysninger om Høstutstillingen og dommerlisten der. Transporten tar Johnny seg av sammen med gode hjelpere – og den er gratis for utstillerne.  Vi har også en prøveordning med subsidiering av utstillingsgebyr.  Alt ligger til rette for en flott utstilling med stor deltagelse fra BPDF.

NRF sin årbok er trykket opp og ble utlevert til medlemmene.  Neste møte blir i garasjen til Arne hvor våre dommere vil gå gjennom medbragte duer.  Vi håper å få dette til før påmeldingsfristen til høstutstillingen

Med bakgrunn i at utenforstående har fremmet kritikk mot styret i NRF – ønsker et samlet medlemsmøte å stille seg 100% bak det nåværende styret.  Vi er takknemlig for at noen vil påta seg disse vervene.

Rolf Henning

Referat duemøte (sommermøte) hos Rolf Henning 22.juni

7 medlemmer hadde tatt turen til Leknes denne kvelden, og det var en etterlengtet anledning til igjen å få dele vår felles hobby.  Kvelden startet med omvisning i duehuset dere flere beundret Rolf Hennings løsning med avlsbur, og etterpå ble det en omvisning i hønsegården også.

Bevertning ble som vanlig tatt hånd om av Elin og jeg tror ingen gikk sultne hjem, reker om sommeren blir aldri feil.

Saker diskutert på møte:

 1. Årbok duevennen

Styre vil sette fortgang på arbeidet med å få trykket opp årboken og tar sikte på å ha denne på plass til neste møte.

 • BPDF hjemmeside

Alle oppfordres til å bidra med stoff, bilder av dueslag/duer og alt som vil interessere andre duefolk er velkomment

 • Rabatter hos Midtun Zoo

Oppdatert medlemsliste over medlemmer er oversendt Midtun Zoo, og vi som medlemmer er lagt inn i datasystemet m/ tilhørende rabatter.  Skulle det være noen feil og dere ikke får rabattene som vi er lovet kontakt Arne/Rolf Henning.

 • Runde rundt bordet (avlssesongen)

Varierende resultat. Noen har hatt en god sesong så langt, men andre igjen har knapt fått unger på gulvet.

 • Neste møte

En tar sikte på septembermøte hos Jens, innkalling vil komme etter sommeren

Arne

Protokoll fra årsmøte i Bergens Praktdueforening 2020

(Møte avholdt som Teams-møte)

Til stede:

 • Rolf Henning Hegland
 • Bjørn Olsen
 • Roger Birkeland
 • Ronald Drotningsvik
 • Alf B. Knutsen
 • Kjell Bognøy
 • Arne Melheim
 • Per Nilsen
 • Johny Larsen
 • Steinar Sætre

Saksliste:

 1. Valg av referent, ordstyrer og representanter til signering av protokoll:

Referent:                          Arne Melheim

Ordstyrer:                         Arne Melheim

Signering av protokoll:    Ronald Drotningsvik og Johnny Larsen

 • Innkalling godkjent
 • Årsmelding 2020 godkjent
 • Regnskap 2020 godkjent, budsjettforslag for 2021 (se punkt 6)
 • Innkomne saker:
 • Forslag fra Per Nilsen – Medlemskontigent, Styrehonorar, gratis ringer etc.  2021.

Følgende punkter ble besluttet:

 • Kontigent: kr 250 /år
 • Gratis ringer ikke besluttet, en ønsker at en skal ha et forhold til antall ringer og ikke slippe dette fritt
 • Styrehonorar besluttet
 • Dekning av burpenger besluttet for HU, vil vurdere effekt før en beslutter dette videreført for LU
 1. Forslag fra Styret (Arne/Rolf Henning) – Vedlikehold av BPDF hjemmeside kr 3.000,- årlig. 

Forslag besluttet

 1. Forslag fra Bjørn Olsen – Medlemskontigent 2021 kr 250,-/år 

Forslag dekkes av pkt i)

 1. Forslag fra Bjørn OLsen – Reisetilskudd til LU, alle (aktive/passive medlemmer) som deltar på LU får kr 500,- pr overnattingsdøgn

Forslag ikke besluttet, avventer effekt av dekning av burpenger til HU

 • Forslag fra Rolf Henning Hegland – Fellestur til Europautstilling (Kielche,Polen) Nov 2022, sette av penger og begynne å bygge opp et reisefond nå.  

Forslaget ikke besluttet, tas opp til ny vurdering senere

 • Budsjettforslag 2021

Følgende poster ble endret i budsjettforslag: Dekning av burpenger, Styrehonorar,

Revidert budsjett sendes ut sammen med protokoll

 • Fastsettelse av kontingent og ringpriser for 2021

Kontigent og ringpriser for 2021:

Kontigent:       kr 250,-

Pris pr ring:     kr 6,-

 • Valg:

Formann:                Arne Melheim                        (2 år)

Kasserer:                 Rolf Henning Hegland            (2 år)

Styremedl:              Johny Larsen                          (ikke på valg)

Styremedl:              Alf B knutsen                          (ikke på valg)

Valgkomite:             Ronald Drotningsvik               (2 år)

Valgkomite:             Roger Birkeland                      (ikke på valg)

Revisor:                   Kjell Bognøy                           (2 år)

Sekretæroppgaver vil bli fordelt mellom styremedlemmer, dvs Johny vil ta seg av møteinnkallinger og Alf vil stå for møtereferater.

Ronald Drotningsvik                                                 Johny Larsen

Innkalling til årsmøte i Bergens Praktdueforening 2021
Dato: Tirsdag 16. februar 2021 kl. 1900

Saksliste:

 1. Valg av referent, ordstyrer og representanter til signering av protokoll
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av årsmelding 2020
 4. Godkjenning av regnskap 2020, kommentar fra revisor
 5. Godkjenning av Budsjett 2021
 6. Behandle innkomne saker
  i. Forslag fra Per Nilsen – Medlemskontigent, Styrehonorar, gratis ringer etc. 2021.
  ii. Forslag fra Styret (Arne/Rolf Henning) – Vedlikehold av BPDF hjemmeside kr 3.000,-
  årlig.
  iii. Forslag fra Bjørn Olsen – Medlemskontigent 2021 kr 250,-/år
  iv. Forslag fra Bjørn OLsen – Reisetilskudd til LU, alle (aktive/passive medlemmer) som
  deltar på LU får kr 500,- pr overnattingsdøgn
  v. Forslag fra Rolf Henning Hegland – Fellestur til Europautstilling (Kielche,Polen) Nov
  2022, sette av penger og begynne å bygge opp et reisefond nå.
 7. Fastsettelse av budsjett, kontingent og ringpriser for 2021
 8. Valg: Formann: ??
  Kassererer: ??
  Styremedl: Johny Larsen (ikke på valg)
  Styremedl: Alf B knutsen (ikke på valg)
  Valgkomitee: ??
  Valgkomitee: Roger Birkeland (ikke på valg)
  Revisor: ??

Etter årsmøte blir det vanlig medlemsmøte
BPDF
styret

Møte på Teams 15.12.2020

5 medlemmer deltok på Teams.

Saker behandlet på møtet:

 1. Internett-utstilling
  God respons fra både de som stilte ut duer og fra de som deltok på avstemming. Jeg vil takke de
  som bidro med bilder av duer og sørget for at BPDF fikk presentert seg og duene våre på en fin
  måte. Å ha et arrangement som dette ble opplevd som noe nytt.
  En ønsker å se på muligheten til kanskje å avholde en «skikkelig» utstilling med bedømming av
  dommere, men dette er noe en vil komme tilbake til.
 2. BPDF hjemmeside
  Adressen er www.praktduen.no. Jeg vil oppfordre dere til å besøke siden som Rolf Henning
  jobber med og gi kommentarer/tilbakemeldinger til Rolf Henning direkte eller legg igjen melding
  i gjesteboken på siden.
 3. Info fra forbundet
  Se mailer fra NRF
 4. Fugleinfluensa, info fra Mattilsynet
  Alle duer/høns er pålagt portforbud pga fulgleinfluensautbrudd. Se info på hjemmeside
  mattilsynet angående dette. Merk dere kravet om at vi må også registrere dueholdet vårt hos
  mattilsynet.
 5. Vaksinering
  Vaksiner er innkjøpt
 6. Årsmøte, når skal vi avholde dette? og frist for innmelding av saker?
  Årsmøte vil bli avholdt like etter representantskapsmøte (16.01.21) har besluttet
  ringpriser/kontigent. Møtet planlegges avholdt som Teamsmøte, medlemmer som trenger hjelp
  til å komme i gang med å bruke dette kan kontakte meg.

For BPDF
Arne Melheim

———————————————————————————————————————————-

LOVER VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN  Onsdag, 8 mars 1994

Revidert 12.mars 2013

Alle tidligere vedtatte lover og bestemmelser oppheves ved vedtagelsen av disse lover.

§1

Foreningens navn er «Bergens Praktdueforening», forkortet til BPDF

§2

Foreningen står tilsluttet Norsk Rasedueforbund og står som sådan forpliktet overfor de lover og bestemmelser dette forbund vedtar.

§3

Foreningens formål er å arbeide for fremgang innenfor raseduesporten og aktiviteter som styrker samhold og kameratslige forhold i forbindelse med sporten.

§4

Alle kan opptaes som medlemmer.

§5

Kontigenten fastsettes hvert år på generalforsamlingen.

§6

Ringpriser fastsettes hvert år på generalforsamlingen, og ringer kan bare selges til foreningens medlemmer.

§7

Foreningens styre

1.       Styret velges på generalforsamlingen og velges for 2 år, likevel slik at       halve styret er på valg hvert år.

2.       Styret skal bestå av minst 3 medlemmer, i tillegg velges 2 varamenn.

3.       Utgått ved revisjon 12.3.13

4.       Styret er beslutningsdyktige når minst 2/3 av medlemmene er til stede.

          I tilfelle stemmelikhet, er formannens stemme avgjørende.

5.       1 revisorer velges 2 år ad gangen.

6.       2 av foreningens medlemmer velges til valgkomitè og sitter i 2 år ad      gangen, likevel slik at bare et medlem går ut hvert år.

7.       Ved valg av representanter til representantskapsmøte i Norsk           Rasedueforbund har foreslåtte kandidater som sitter i styret fortrinnsrett.

§8

Generalforsamling skal avholdes hvert år, fortrinnsvis i februar måned, dog senest innen utgangen av mars måned.  Innkalling skal sendes minst 2 uker før generalforsamlingen.  Forslag til generalforsamlingen skal være styret i hende minst 4 uker før.  På generalforsamlingen legger styret fram årsberetningen og revidert regnskap for godkjenning.  Deretter avholdes valg.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles med 14 dagers skriftlig varsel når styret finner det nødvendig, eller minst 2/3 av medlemmene forlanger det.

§9

Et medlem av foreningen kan foreslåes ekskludert overfor Norsk Rasedueforbund dersom det har brutt foreningens eller forbundets lover, eller på annen måte har opptrådt illojalt og skadet foreningens eller forbundets virksomhet.  Dette må skje på en generalforsamling.

Forslag om eksklusjon oversendes forbundets styre til behandling etter at minst 2/3 av generalforsamlingen har stemt for slikt forslag.

§10

Lovendringer kan bare foretaes på generalforsamlingen, og krever 2/3 flertall.