Blog

Velkommen til BPDF sin nye hjemmeside

Internettutstillingen – en fantastisk idè!

Internettutstillingen vakte stor oppmerksomhet rundt forbi, og gav BPDF meget god PR. som gjenspeiler en moderne klubb. Ny hjemmeside vil også gi BPDF god PR, dersom flere bidrar med noen få ord og foto om smått og stort. Redaktøren bør få mye å velge i.

Dersom en ny internettutstilling (nå i koronatid) skal arrangeres f.eks. BPDF`s mesterskap jan-febr ?, så kan vi forbedre oss litt hva gjelder fremvisning av påmeldte duer. Duene bør vaskes og pyntes til fest. Utstillingsbur bør være rene og gjerne med ett farget ark som bakgrunn (fåes kjøpt i bokhandel). Unngå burnetting foran duen. Bildene bør fremheve duens egenskap og tas med kort avstand – gå nærmere!!! Kanskje en lampe for mer lys? Bedre bilder gir flere likes.

Internettutstillingen vekket positiv respons og bare av det gode, helt knall! Håper på gjentakelse.

Per